Buket BAYKALI

jQuery(document).ready(function(){ $('#newsletter2').submit(function(){ //id'si hesapform olan formumuz için submit eventini yakalıyoruz $.ajax({ //jquery içindeki ajax fonksiyonunu çağırıyoruz type: "GET", //ajax kullanırkken kullanacağımız methodu belirliyoruz url: "sistem/posta.php", //ajax ile hangi dosyaya bağlanmak istediğimizi belirtiyoruz data: $('#newsletter2').serialize(), //ajax.php dosyamıza hangi argümentlerin yollanacağını seçiyoruz success: function(ajaxcevap){ //ajax.php dosyasından gelen cevabı ajaxcevap değişkenine atıyor $('#sonuc').html(ajaxcevap); } }); return false; }); });